บทความ
fun88asia  

รีวิว fun88 “กองทุนกีฬาชาติ” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจจัดยัดห่วง 3×3 แดนใต้สัมพันธ์ “นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา”

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมสร้างฝัน และแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับ “กรมพลศึกษา” และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 แดนใต้สัมพันธ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา”

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมสร้างฝัน และแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมมือกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 แดนใต้สัมพันธ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.- 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ประเภททีมชาย และทีมหญิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีทักษะกีฬาบาสเกตบอล มีการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และวินัยเชิงบวก หล่อหลอมความรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมพลศึกษา ในการดำเนินงานด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 150 ทีม นักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 600 คน ผู้ชม ผู้เชียร์ภายในสนามการแข่งขัน จำนวน 3,500 คน และเงินรางวัลที่ให้กับทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับที่ 3 ทุกรุ่นอายุ รวมเป็นเงิน 144,000 บาท

สนามแรกของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 แดนใต้สัมพันธ์ ที่ จ.นราธิวาสรหัสโบนัส fun88 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 67 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ประเภททีมชายและทีมหญิง ที่โรงยิมเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส มีทีมที่เข้าร่วม 40 ทีม จำนวน 160 คน ผู้ชม ผู้เชียร์ภายในสนามการแข่งขัน จำนวน 800 คน

สรุปผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ ทีม 3 step academy A รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ 3 step academy Bรับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 ทีม 3 step academy C รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ชนะเลิศ พิมานวิทย์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ 3step academy รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 ลาบูบู้ รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ ชมรมบาสเกตบอลนราธิวาส A รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ ตากใบอะคาเดมี่ รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 พิมานวิทย์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ชนะเลิศ Calpis รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ พิมานวิทย์ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 พิมานวิทย์ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ชนะเลิศ 3step academy A รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ นราสิกขาลัย A รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 สุไหงโกลก รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ชนะเลิศ นราธิวาส รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 นราธิวาส 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศ ชมรมบาสเกตบอลนราธิวาส A รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ Bop BRAND รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 ชมรมบาสเกตบอลนราธิวาส B รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ S.K. รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 MS.D 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

สนามที่ 2 ที่ จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 67 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ประเภททีมชายและทีมหญิง ที่อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 51 ทีม นักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 204 คน ผู้ชม ผู้เชียร์ภายในสนามการแข่งขัน จำนวน 1,200 คน

สรุปผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ MORRONG Jr. รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ IAB FAMILY A รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 IAB FAMILY B รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ชนะเลิศ หมอกเรือปู A รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ IAB FAMILY C รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับที่ 3 อยากเล่นบาส รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ พี่สอนน้อง B รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ หมอกเรือปู B รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 ปีนเกลียว FC รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ชนะเลิศ บาสยามเช้า รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ SATIT PSU Jr.Girl รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 หนีโค๊ชมาแข่ง รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ชนะเลิศ หมอกเรือปู Y รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ 3×3 เดชะ B รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 หมอกเรือปู D รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ชนะเลิศ แกงเขียวหวานไก่กรอบ รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ อ้ายมาจอย รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 SNIPERS รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศ หมอกเรือปู S รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ สภาเดชะ B รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 หมอกเรือปู D รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ชนะเลิศ SATIT PSU G@EAT รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ บาสยามเย็น รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 ลุงโพธิ์สั่งลุย รับเงินรางวัล 1,000 บาท

สนามที่ 3 ที่ จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 67 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ประเภททีมชายและทีมหญิง ที่โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 59 ทีม นักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 236 คน ผู้ชม ผู้เชียร์ภายในสนามการแข่งขัน จำนวน 1,500 คน

สรุปผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ DARKPRINCE (DP) รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ หมอกเรือปู B รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 เทศบาลจูเนียร์ A รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ชนะเลิศ เทศบาลจูเนียร์ C รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา A รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา B รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ชนะเลิศ เน้นยิงไม่เน้นลง รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ 3 step academy A รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 หมอกเรือปู C รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ชนะเลิศ หมอกเรือปู B รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ โรงเรียนเบจญมราชูทิศ ปัตตานี รับเงินรางวัล 2,000 บาท อันดับ 3 โรงเรียนพัฒนาวิทยา รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ชนะเลิศ โรงเรียนพาตงวิทยามูลนิธิ รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ นราสิกขาลัย A รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 เทศบาลนครยะลา รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ โรงเรียนเบจญมราชูทิศ ปัตตานี รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 JUNIOR รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศ WCS รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ คณะราษ รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 นราสิกขาลัย A รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ชนะเลิศ ผู้ประสบภัย 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท, รองชนะเลิศ SATIT PSU รับเงินรางวัล 2,000 บาท, อันดับ 3 PHICHOW รับเงินรางวัล 1,000 บาท

บทสรุป Fun88 เข้า ระบบ ได้ทันใจ ปลอดภัยชัวร์

Fun88 เข้า ระบบแม้จะไม่ใช่ขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือวุ่นวายมากนัก

แต่ก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใครหลายๆ คนอาจมองข้าม แต่ในเมื่อวันนี้คุณได้เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าระบบ อย่างละเอียดจากเราแล้ว

ก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกและติดตาม ข่าว เกี่ยวกับบริการของเรา เพื่ออัพเดทข้อมูลและสิทธิพิเศษใหม่ๆ ที่เว็บของเรากำลังแจกกันอยู่

Fun88 เข้า ระบบ ได้ทันใจ ปลอดภัยชัวร์

หรือถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีสมาชิกของคุณนอกเหนือจากการแก้ไขยูเซอร์เนมและ/หรือรหัสผ่าน

เจ้าหน้าที่ของเราก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณอย่างเต็มที่ ทักหาเราได้เลยตลอด 24/7 เราพร้อมช่วยคุณ!

Array ( )